آموزش ارزهای دیجیتال
شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیست؟

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال چیست؟

ترس شدید در ارز دیجیتال به چه معناست؟ در حالی که پیش بینی قیمت ارز دیجیتال با دقت ۱۰۰ درصد، تقریبا غیرممکن است، اما شاخص هایی مانند شاخص ترس و طمع می تواند کمک کننده باشد. شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال یک مقدار واحد بین اعداد ۱ و ۱۰۰ ایجاد می کند. اگر مقدار آن برابر با ۱...